Renovace a přestavby

Pokud někomu svými vlastnostmi vyhovují jeho staré pruty, ale jsou již ve stavu jisté opotřebovanosti, lze přistoupit buď k celkové přestavbě nebo výměně určitých komponentů. Toto je vždy nutné dobře uvážit, neboť cena přestavby se pohybuje mezi 1800,- až 3000,-Kč. Při výměně oček za SIC očka i více. Výměny jednotlivých komponentů vychází podstatně méně.

Nejvhodnější dobou pro celkovou přestavbu nebo úpravu většího rozsahu je období mimo sezonu. Je potřeba počítat se 3 až 5 týdny v závislosti na rozsahu zakázky, V případě objednávky některých komponent i déle.